18 thoughts on “Bản tin Cảm Thể Thao 31/10 | Diễn viên phim nóng thua sấp mặt, Yoshino muốn chia tay GAM Esport?

  1. Gam:
    Zeros óc chó đã đc chứng minh qua MSI và CKTG, đánh ngu feed tụt quần
    Levi: ăn mày dĩ vãng, đc 1 năm 2017 ăn rùa 2 3 trận bài dị
    Còn lại đều dưới cơ, trình kém hơn các khu vực Âu Mỹ Đài Hàn Tàu

  2. Có cơ hội ra đấu trườnq lớn mà sao các nhà chức trách k tạo đìu kiện giúp đỡ đội để đc thi đấu nc ngoài nhĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *