6 thoughts on “Bán đất vườn xã phước sơn huyện bù đăng lh0399724559

  1. Miếng đất 7 xào mặt tiền này giá bao nhiêu vây, để còn biết mà cộng vô miếng đất đằng sau 1,4 hec nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *