Bạn đang tự lừa dối bản thân về XUẤT PHÁT ĐIỂM của mình | TS.NGUYỄN HÀ BẰNG“Xuất phát điểm của người lãnh đạo không quyết định đích đến của họ.”

Những câu nói hay được trích từ sách “Hành trình lãnh đạo xuất chúng” của TS. Nguyễn Hà Bằng
#Hành_Trình_Lãnh_Đạo_Xuất_Chúng #Nghề_Lãnh_Đạo #Nguyễn_Hà_Bằng
Để biết thêm về Bằng:
Facebook của Bằng:
Website của Bằng:
Tìm hiểu thêm về Sách “Hành trình lãnh đạo xuất chúng”:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

One thought on “Bạn đang tự lừa dối bản thân về XUẤT PHÁT ĐIỂM của mình | TS.NGUYỄN HÀ BẰNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *