8 thoughts on “Bán 1000m Đất Vườn (3tỷ6) Đường Xã Đê Xã Bình Chánh (ĐT:0786668368)

  1. Đăng clip 3 ngày, đã có gần 3000 lượt xem clip. 30 khách tự đi xem. 6 khách không biết đường nhờ cò dẫn đi. Hy vọng mình sẽ nhanh tay hơn cò Bình Chánh 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *