3 thoughts on “Bài văn của HS tiểu học: “Nhà có nuôi một ông bố, mũi lợn, mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như…”

  1. May mà Cháu kh thấy "Chuyện Phòng The " của Bố …… Việc dạy Văn ,Toán ….đã được "Cải Cách " bao lần rồi ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *