4 thoughts on “Bài thuốc trị chứng đau đầu nóng lạnh, sốt cao do nhiễm mưa

  1. Khi quay cây thuốc, cháu nên giữ im máy, lấy nét. Để người xem nhận dạng được chính xác cây thuốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *