11 thoughts on “Bài Hướng dẫn định dạng Header And Footer

  1. bạn ơi cho mình hỏi chuyển word từ một trang dọc thành hai trang cùng lúc thì làm thế nào, ấn phim gì vậy

  2. Cảm ơn bạn nhiều na. m làm được oy
    giọng hay thế m là người bắc nên nghe giọng miền nam cứ hơi bị thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *