Bài 4 Đặt nền cho giáo án điện tử powerpointKhi soạn giáo án điện tử việc biết cách đặt nền cho giáo án là rất quan trọng.
Một nền giáo án đẹp và phù hợp sẽ có sức mạnh tôn vẻ đẹp của bài giảng điện tử đó lên rất nhiều lần.
Thao tác đặt nền cho powerpoint thì đơn giản thôi và có thể nhiều bạn cũng đã biết. Tuy nhiên trong bài học này mình cũng muốn giới thiệu thêm một số tính năng nữa mà có thể nhiều bạn chưa biết hoặc không để ý đến.
Hãy cùng học soạn giáo án điện tử powerpoint cùng Duy Phương nhé.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “Bài 4 Đặt nền cho giáo án điện tử powerpoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *