Bài 3_Các xoay ảnh trong Photoshop_Điều chỉnh các ảnh của vùng chọnTrong Photoshop CS6: Có thêm lệnh Puple Wrap. giúp điều chỉnh cấu trúc chi tiết của hình.
Bài 3_Chuỗi tự học Photoshop

Trong nghệ thuật đồ họa và hình ảnh: Thì khi thiết kế ảnh. Bạn nên sử dụng tỷ lệ vàng. Một hình chữ nhật hoặc hình vùng hoặc hình tròn. Bạn chia làm 3 cho các cạnh. Những điểm giao nhau chính là tỷ lệ vàng. ảnh nằm trên những điểm đó. Người ta sẽ chú ý vào đó

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Bài 3_Các xoay ảnh trong Photoshop_Điều chỉnh các ảnh của vùng chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *