11 thoughts on “Bài 3- Chào Đoàn Cho Hướng Dẫn Viên Du Lịch

  1. Xin chào tất cả các Anh Em đây là kinh nghiệm nhiều năm mình rút ra được và chia sẻ lại cho những Anh Em hướng dẫn viên. Chúc luôn thành công

  2. Công ty đẹp quá bn nhỉ. Hihi. Bn nói hay lắm. Cố gắng cùng nhau nhé bn hiền. Chúc bn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *