18 thoughts on “Bài 1 Học soạn giáo án điện tử Powerpoint chèn chữ vào giáo án

  1. lần đầu tiên xem , em thấy rất dễ hiểu, cảm ơn anh, hi vọng anh sẽ có những bài giảng tiếp theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *