32 thoughts on “Australia Travel Guide I # Australia I Du Lịch Úc Châu I Cuộc Sống Ở Trời Tây

  1. Jenny Simpson
    mình đã chia sẻ video của bạn để cho anh em bên VN mình được xem một nền văn minh khác… ra video nhiều hơn nhé. chúc bạn và gđ sức khỏe và thành công

  2. video của bạn rất tuyệt vời mong bạn qua ủng hộ kênh mình nha và mình cũng chúc bạn kênh bạn phát triển lâu dài nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *