29 thoughts on “Anply karaoke JBL 268 đánh tung 2 cặp fun 30 quá khủng khiếp lh 0989160695

  1. Dàn máy nhìn sang trọng và cũng đẳng cấp đó,nhưng tiếng hát nghe hèn quá,không hợp nhau..kakakaka

  2. amply liền côg suat này có thể chơi đc 1 cập sub 30 từ 220 coil 100 và 1cập fun đơn bass 30 coil 75 ko anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *