44 thoughts on “Ăn uống và sức khỏe – Tịnh Không pháp sư chủ giảng

  1. Nhụy hoa Nghệ tây- Một phương thức quí cho sức khỏe đang hot trên thị trường việt Nam https://shorten.asia/Y2T1SbTF

  2. Nam mô a di đà phật
    A di dà phật a di phật, a di dà phật, a di đà phật a di đà phật, a di dà phật, a di đà phật a di đa phật a di đà phật a di đà phật nam mô địa tạng vương bồ tát, nam mới đại bi quan thế ăn bồ tát

  3. A Di Đà Phật. Tôi có phát tâm in một số sách kinh Vô Lượng Thọ, bìa sách cứng, khổ A4, chữ lớn dành cho các bác lớn tuổi, quý vị nào hoan hỷ thọ nhận xin cho biết địa chỉ, số điện thoại, tôi sẽ gửi qua bưu điện sẽ không mất bất cứ phí nào khi nhận Kinh Sách. Mail: dunghoang@sonhoang.net 0915211211 Mr Dũng.
    PHẬT Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Con nguyện trọn đời Y Giáo Phụng Hành. A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *