Ăn uống và sức khỏe – HT Tịnh KhôngĐây là bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến bạn (những người hữu duyên) tin sâu vào nhân quả và cố gắng tu tập trên bước đường giải thoát. Nguyện cầu cho Phật Pháp mãi mãi được trường tồn. Nguyện đời đời kiếp kiếp tôi sanh ra nơi nào nguyện đều mang trong lòng mình tâm niệm gieo hạt Phật Pháp đến khắp nơi nơi, dù hang cùng, ngõ hẹp, mọi ngóc ngách, … từ già đến trẻ, dù gái hay trai, nghèo hay giàu tôi đều muốn gieo mầm Phật Pháp đến tất cả.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe

27 thoughts on “Ăn uống và sức khỏe – HT Tịnh Không

 1. Đinh.xoa.con.giơ.nay.con
  Nghe.hay.lam.thây.ơi.con.chi.ân.công.công.đức.của.thây..lơi.qua.mang.con.
  Nam.mô.a.di.đa.phât

 2. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật

 3. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di dà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam môa di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đầ phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *