Ấn tượng từ khóa cấm túc 10 ngày của Học viện Phật giáo VN – TP.HCMMời quý vị bấm vào “Đăng ký” để tiện cập nhật những chương trình mới của Giác Ngộ TV.
_______________________________________________

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là một trong 4 học viện Phật giáo đào tạo cấp đại học và sau đại học. Trong hơn 4 năm trở lại đây, ngoài mục đích đào tạo kiến thức Phật học chính quy, Học viện chú trọng đến việc tu niệm gắn liền với học tập. Hòa thượng viện trưởng, Trưởng lão Thích Trí Quảng đã chủ trương học đi đôi với tu, sở học sở tu phải gắn liền mật thiết trong thời gian học tại học viện.

Mùa an cư năm nay, PL.2563, Hòa thượng viện trưởng đã tổ chức khóa cấm túc 10 ngày dành cho chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, giảng viên và 750 Tăng Ni sinh viên cộng tu.

________________________________________________
Độc giả theo dõi tin tức từ Báo Giác Ngộ truy cập:
– Giác Ngộ online:
– Facebook:
– Youtube:

#hocvienphatgiaovietnamtphcm #hvpgvntphcm #thichtriquang

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “Ấn tượng từ khóa cấm túc 10 ngày của Học viện Phật giáo VN – TP.HCM

  1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  2. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 🙏🙏🙏 con xin kính lạy trưởng lão hòa thượng Trí Quảng và các quý sư thầy, sư cô 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *