3 thoughts on “Amply karaoke Jarguar PA 203N Gold komi hàn quốc giá sản phẩm Jarguar 203n gold

  1. Hàng nhái TQ chính hãng giá lại chát con này nếu chính hãng gần 6 củ thôi nếu 203n golo đời 16/17.
    Mà hàng này núm ra loa 2 vế 8,núm vặt nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *