11 thoughts on “Amply Đèn Củ Kèn Hàng Bãi Ngon Bổ Giá Rẻ Giật Mình – 0969789779

  1. Monitor mình. Nhớ không lầm nghĩa của nó là động cơ hoặc là màn hình tai sao là kiếm âm khó hiểu.

  2. rất thich khi e công khai giá khác hẳn những kênh khác cứ lòng vòng( nhưng mình lại chắng có xiền để mua )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *