15 thoughts on “amply Arirang 203 iii (e) cùng trải nghiệm khám phá nội ngoại thất.

  1. Bạn cho mình hỏi khi mình tháo vỏ ra mình không nhìn dây kết nói với chân dây mas bên trong .và khi mình kết nói với mic khong dây. Không mở nhạc .chỉ tăng volim lên là nó hú. Bạn có cách nào khắc phục giúp mình với .

  2. Sò Đê bảy một tốm, Bê sáu tốm tốm. Tôi phải xem lại vài lần mới hiểu hết nội dung video. Bạn phát âm nghe hài, mới nghe lần đầu. :))

  3. Ampli Arirang này chơi 2 cặp 2 tấc chạy ngon bạn ơi…đánh muốn tét loa luôn ấy…hàng Arirang ok…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *