One thought on “Alô Bác sĩ: Vàng da ở trẻ sơ sinh

  1. Tay bác sỹ nói khó nghe kinh khủng ở những chỗ cần thiết nhất như biểu hiện cái gì sớm (( vào 3 phút 30)). Nghe đi nghe lại mà vẫn éo rõ cái mẹ gì .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *