14 thoughts on “ai Chưa Hiểu Biết điện Xe Yamaha(điện nguồn,ic,nạp,cao áp)Mời Vào đây Cách Chế Và Chuyển đổi

  1. Cái rắc xạc yamaha mà thay xạc dream chỉ cần cắm ngược rắc là được. Chứ cắt nối rồi mai mốt người ta thay xạc yamaha lại nối tiếp nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *