25 thoughts on “5 Chú Tiểu – ĐỨC TÂM 1 TUỔI RƯỠI CHÍNH THỨC GIA NHẬP NHÓM NGỒI THIỀN CÙNG 6 BE

  1. Minh kg noi theo ai hết nhung minh nhìn cách day dỗ chua chúa nao bang o noi ttbl hết nuôi be toi day dỗ ke ca con co cha co me chua chac j day do bang noi nay

  2. Đức Tâm cưng quá, ổng nhìn thôi không biết nói, ngồi được một chổ là hay rồi, con mắt to và tròn dễ thương quá chừng

  3. Thế giới này còn nhiều điều huyền bí. Chúng ta hãy tu tâm tin vào luật nhân quả. Đừng gieo cái xấu cái ác cho mọi chúng sanh. Vì chúng như con người . biết khóc biết dau biết sợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *