49 thoughts on “45 Mẫu bìa Luận Văn, Báo cáo tốt nghiệp, Chuyên đề, làm bìa báo cáo

  1. Thank bạn nhiều , bìa bạn làm nhiều đẹp quá chừng … Mình thì bó tay khúc làm bìa rồi :)))

  2. Sao bìa m download r và làm hoàn chỉnh khi gửi qua mail là phần chữ trong bìa mất hết mà trong word lại bình thường có cách nào khắc phục ko ad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *