3 trở ngại lớn nhất khi đi du học CanadaCon đường đi du học không phải là con đường màu hồng dành cho những bạn không mạnh về tài chính. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cánh cửa sẽ rộng mở cho bạn với nhiều hứa hẹn phía trước.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

4 thoughts on “3 trở ngại lớn nhất khi đi du học Canada

  1. Chị làm clip về trường Red River Collge đi chị, review trường và học sau khi tốt nghiệp việc làm, định cư. Cảm ơn chị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *