48 thoughts on “3 Sáng Tạo Thú Vị Với Điện Thoại BẠN NÊN BIẾT

  1. Đừng gạt người nữa trò nè biết hết oy
    Khoan cái lỗ ở dươi cái nến caps nguồn cho dt ai chả bít

  2. Em quẹt 1 que diêm mẹ đã về
    Em quẹt 2 que diêm bố đã về
    Em quẹt 3 que diêm…………. Á cháy nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *