22 thoughts on “3 Cách Uốn Cúp Đuôi Tóc Hàn Quốc Không Dùng Nhiệt | Yêu Làm Đẹp

  1. Chị ơi chị chỉ tụi em cách để tóc mượt để dễ tết đi, tóc em khó tết lắm, vẫn chia lọn ra để cột nhưng khi cột lại rối vào phần tóc còn lại, mở ra rất đau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *