9 thoughts on “22/7/2019. Về Loa Diatone DS – 77HR ( Nguyên Chân Zin ) + Amply Sansui AU – D707x decade + Dây Bãi🤝

  1. Lúc trước có xài đôi 33HR . Công nhận tiếng bass đánh lực căng
    Đôi này 77HR thì quá khủng luôn
    Ampli công suất lớn tí chứ nhỏ quá , đánh không ra bass nổi đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *