One thought on “2 nghệ sĩ này là ai mà hát hay quá

  1. Bợp và QUYỀN.chỉ một người cất tiếng ca lên là biết liền.và một người xuống câu là ok rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *