#170tr đất vườn (hnk) xã tân thành huyện thủ thừa tỉnh long an 532m2đất vườn (hnk) xã tân thành huyện thủ thừa tỉnh long an Đường đá xanh xe hơi vô tới đất cách lộ nhựa 818 1km5 đất đang trồng chanh Diện tích:11,2×47m2(…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://banglasemantics.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa