[10 điểm] slide powerpoint thuyết trình đẹp: kế hoạch kinh doanh quán giải khát!Sản phẩm từ thuyettrinhvideo.com
Hướng dẫn làm thuyết trình:
Các bài thuyết trình video đã thực hiện:
Phương pháp sản xuất Lean production:
Thuyết trình dự án kinh doanh Thuyvy’s coffee:
Thuyết trình kiểm toán:
Thuyết trình kinh tế lượng 1:
Thuyết trình giải đáp Thương Mại Điện Tử:
Thuyết trình CLB Ước Mơ Xanh:
Thuyết trình đa dạng sinh học:
Thuyết trình APEC:
Thuyết trình VietinBank:

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

19 thoughts on “[10 điểm] slide powerpoint thuyết trình đẹp: kế hoạch kinh doanh quán giải khát!

  1. Anh có face không em muốn xin cái Slide bài này đễ em nghiên cứu học hõi ! Thanks , em đang là SInh viên quãn trị , A có thễ giúp đc k ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *