03 Bước tạo nhanh phiếu lương hàng loạt 02 phiếu trên 01 trang A4. Full màn hìnhBài hướng dẫn khắc phục lỗi không full màn hình của bài trước đó.
Nội dung bài hướng dẫn 03 Bước tạo nhanh phiếu lương hàng loạt 02 phiếu trên 01 trang A4. Full màn hình gồm các bước:
Bước 1: Chuẩn bị file excel bảng tính lương với tên ví dụ: 1. Bang luong 01. Lưu ý: kết quả thành tiền của bảng lương phải được làm tròn số hàng đơn vị đồng sử dụng hàm ROUND; Nhấn Ctrl + ~ để kiểm tra nhé!
Bước 2: Tạo mới file word phiếu lương tên ví dụ 2. Thuc hanh phieu luong 01. Tạo nhãn Label trong Mailings tên Phieu luong 1/2 A4 với các thông số trong video; soạn thảo nội dung phiếu lương; trộn nội dung file excel vào file word. Căn chỉnh cho phù hợp.
Bước 3: Kết quả, in ấn.
Link file bảng lương để thực hành:
File Phiếu lương đã tạo hang loạt để lấy mẫu link:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

One thought on “03 Bước tạo nhanh phiếu lương hàng loạt 02 phiếu trên 01 trang A4. Full màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *