✔ NHÂN – QUẢ – NGHIỆP – Thầy Thích Pháp Hòa (xuất bản 10.2019)► Trích: NHÂN QUẢ NGHIỆP
► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚
Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

30 Responses to “✔ NHÂN – QUẢ – NGHIỆP – Thầy Thích Pháp Hòa (xuất bản 10.2019)”
 1. Vườn Thuốc Dân Gian 30/10/2019
 2. 이수경 30/10/2019
 3. Thảo Thạch 30/10/2019
 4. trân đinh 30/10/2019
 5. Thai Lu 30/10/2019
 6. Son Bang 30/10/2019
 7. HUỆ TRỊNH 30/10/2019
 8. Hoàng Ngọc 30/10/2019
 9. Mây Tím 30/10/2019
 10. Chung Phạm 30/10/2019
 11. kim thanh Tan 30/10/2019
 12. Ngô Đồng 30/10/2019
 13. Từ Ân Pháp 30/10/2019
 14. Anh Le 30/10/2019
 15. Duy Mai Hoàng 30/10/2019
 16. diep nguyen 30/10/2019
 17. Chúc Ly 30/10/2019
 18. Thi Bich Thuan Nguyen 30/10/2019
 19. Liz Tran 30/10/2019
 20. châu hoàng 30/10/2019
 21. Carol Nguyen 30/10/2019
 22. Thì Kim Thu Nguyen 30/10/2019
 23. Hanh giaithoat 30/10/2019
 24. Minh Nghiem Nguyen 30/10/2019
 25. PhuongYen Tran 30/10/2019
 26. Dâu Tây 30/10/2019
 27. tu phuong truong 30/10/2019
 28. Phan Quân Đạt 30/10/2019
 29. Khuyến Lý 30/10/2019
 30. Hanhtrang Phamthai 30/10/2019

Leave a Reply