19 thoughts on “✆ 082.7788333 – Hướng dẫn thay pin đồng hồ đeo tay nắp áp lực – Gia Dụng Nhà Việt

  1. neu đay năp lung đong hô bag tay chi gianh cho nhug đong ho thuong thoi …con neu đong ho xin ma ep bag tay đc thi minh ca cuoc voi thag lam video nay luon

  2. Nhìn đoạn video giới thiệu là biết làm bằng Camtasia, hình cái laptop còn thô sơ quá, hy vọng camtasia sẽ sớm có những cải tiến hay hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *