ఒంట్లో ఎంతకొవ్వు పేరుకుపోయిన ఈఆకులు రోజులోకొన్ని నమిలిమింగితే కరిగిపోతుంది|Leaves Reduce CholesterolWatch►ఒంట్లో ఎంతకొవ్వు పేరుకుపోయిన ఈఆకులు రోజులోకొన్ని నమిలిమింగితే కరిగిపోతుంది|Leaves Reduce Cholesterol
#SumantvHealth #Sumantv #SumanTvHealthTips

Hai Welcome To #SumantvHealth Youtube Channel

Hi.. This channel is for alot of things like #HealthTips#BeautyTips,#weight loss tips,beauty benefits,home remedies,#haircare tips,natural tips,and to get beautiful& #fairskin,instant #weightloss tips and diet plans and much more.This Is Also How To Reduce So Many #HealthProblems , To #Cure Your Home made Things , U Like This Videos #Subscribe Our You Tube Channel And Give Suggestions any Thing About Health
Thank you…
Lots of Love

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

18 thoughts on “ఒంట్లో ఎంతకొవ్వు పేరుకుపోయిన ఈఆకులు రోజులోకొన్ని నమిలిమింగితే కరిగిపోతుంది|Leaves Reduce Cholesterol

  1. I read few of the adverse comments below which are due to ignorance. Actually, your narration is superb and full of information..Please continue..

  2. I live in Canada. Do you have any information on herbs, medicinal plants that grow in Canada? May I have the email Id of Dr. Reddy sir?

  3. డాక్టరు గారు నమస్కారం..ప్రతిసారి మీగురించి అంత వివరళణ మరియు మెక్కలగురించి అవసరం లేదు. మీరు ఆరోజు వివరించే మెక్క,వైద్యం మొక్కగురించి వివరిం వాడేవిధానం,దేనికి వాడాలి,ఉపయోగాలు,లాభాలగురించి వివరించి ముగించితే బాగుంటుంది సార్.

  4. You have wasted 10 minutes before starting actual subject. You are lengthening the video for your commercial benefit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *